Sunday, April 29, 2012

नजर कुठं आहे तुमची...

 

अहो नजर कुठं आहे तुमची
खळी खुलली बघा पोटावरची
ग्लास भरून पण आहे उरली
टाकी दुधाची छातीवरची

आले नटून-थटून या रात्री
तुम्हा आवडंल का नव्हती खात्री
पाहून तुमची खुशी
झाली हुळहुळ अशी
कापडं निघाली अंगावरची
अहो नजर कुठं आहे तुमची...

आता घेऊन टाका एक घोट
आणि दाखवा मला तुमचा चोट
लावू दुधाची शक्ती
निकाली कुस्ती
झवून काढा ही पुच्ची
अहो नजर कुठं आहे तुमची...

Monday, April 2, 2012

काय दिसतेस तू...


काय दिसतेस तू
काय दिसतेस तू

कातिल डोळे लपवित गोळे
लंडाची करतेस होळी तू
काय दिसतेस तू

उघडी पाठ लवडा ताठ
झवायचं देतेस आवतन तू
काय दिसतेस तू

झालो अधीर नको उशीर
दे मला एकदा चानस तू
काय दिसतेस तू