Monday, April 2, 2012

काय दिसतेस तू...


काय दिसतेस तू
काय दिसतेस तू

कातिल डोळे लपवित गोळे
लंडाची करतेस होळी तू
काय दिसतेस तू

उघडी पाठ लवडा ताठ
झवायचं देतेस आवतन तू
काय दिसतेस तू

झालो अधीर नको उशीर
दे मला एकदा चानस तू
काय दिसतेस तू