Friday, August 2, 2013

प्रेम

पोरगी म्हणाली रांडेला,
आई माझ्या मनात प्रेमाचे वारे.
रांड म्हणाली, जाऊ दे पोरी,
फुकट झवण्याचे बहाणे सारे.

No comments:

Post a Comment