Friday, August 2, 2013

चड्डी

मुलगा म्हणतो मुलीला, चड्डी तुझी व्हायचंय मला
स्वर्गाच्या या दरवाजावर, सतत पहारा द्यायचाय मला.
मुलगी म्हणते मुलाला, स्वर्गाचा दरवाजा नेहमीच खुला
झवत असताना मला कुणी, कोपर्‍यात पडून र्‍हायचंय का तुला?

No comments:

Post a Comment